Cart  

No products

0,00 € Shipping
0,00 € Tax
0,00 € Total

Prices are tax included

Carret Ho compro

PROGRAMA FORMATIU “EDUCAR LA MIRADA” 

CURS 2018-2019

 

Aquesta formació consta de 9 sessions distribuïdes en tres Mòduls complementarís i interdependents. El programa complet està directament relacionat amb la pràctica educativa quotidiana dels equips docents. Treballem a partir de l'experiència prèvia de cada professional i dels aprenentatges significatius del grup per orientar després els canvis i reflexionar sobre la nova acció educativa. El curs complet és de 40 hores (36 hores presencials més 4 hores online). Els horaris i calendari de realització es concreten en cada projecte amb les persones responsables i es realitzen al cada centre  educatiu.

 

MODUL (I) Educar la mirada:

Sessió 1: Autobservació

Autobservació: el nostre infant interior

Reconeixement i gestió de les pròpies emocions

L’actitud davant  els infants

Reflexió i canvis en les maneres de fer.

 

Sessió 2: Observació i Relació

Què i com Observem?

Disponibilitat i intervencions respectuoses

Escolta, Acompanyament  i Empatia

Reflexió i canvis en les maneres de fer.

 

Sessió 3: Interacció amb el món

La capacitat de defendre’ns és saludable

Agressivitat, tolerància a la frustració i habilitats relacionals

Pertinença, exclusió i l’àlbum familiar

Reflexió i canvis en les maneres de fer.


MODUL (II) MIRADES EN RELACIÓ:

Sessió 4: Educació Creadora

Autoregulació, conflicte i límits: el joc

Gestió de la por: monstres i fantasmes

Expressió simbòlica com a recurs: contes, teatre i marionetes

Expressió artística com a recurs: moviment, música i plàstica 

 

Sessió 5: Psicomotricitat

Fonaments i vivència de la Pràctica Pedagògica de E.Pikler

Fonaments i vivència de la Pràctica Psicomotriu de B.Aucouturier

Autoregulació, plaer sensomotor i funció simbòlica

L'aula de Psico: ambients, materials i recursos

 

Sessió 6: Curriculum Escolar Competencial

El potencial de cadascú al curriculum flexible

L’organització del temps i dels espais

Noves mirades, noves metodologies

Coordinació, programació i avaluació

 

MODUL (III) HORITZÓ DE MIRADES:

Sessió 7: Participació Familiar i Escola

Creant ponts entre família i escola des de la Mirada Sistèmica

Comunicació i relació : infants, equip educatiu i famílies

Les entrevistes, la presencia a l’aula i la participació a l’escola

Anàlisi de Casos: l’adaptació, separacions, dol i gelosia.

 

Sessió 8:  Comunitat Educativa i Procés

Pràctiques restauratives i Cercles de diàleg

Comunicació no violenta i recursos per a la Mediació

Facilitació de grups, Assemblees i Presa de decisions

Reflexió i canvis en les maneres de fer.

 

Sessió 9:  Gènere i Diversitat

La mirada de gènere i la diversitat cultural

Educació inclusiva: detecció d’estereotips i discriminacions a l’aula

Coeducació i contes, música, pintura i moviment

Reflexió i canvis en les maneres de fer.

 

METODOLOGIA DE TREBALL:

- Presentació i fonamentació teòrica a través de documents escrits, experiències historiogràfiques i socioculturals, audiovisuals, recursos i materials pedagògics, i referències bibliogràfiques.

- Observació participant, anàlisi etnogràfic i reflexió sobre la pròpia pràctica. Fem servir la fotografia i el vídeo per registrar el procés de recerca–acció i posteriorment planificar i portar a terme noves accions educatives.

- Vivència i experimentació de l'autobservació per desenvolupar actituds bàsiques per a l'acompanyament  amb la nova mirada. Procés de autoavaluació.

- Expressió i posada en comú de les reflexions finals a través de diferents llenguatges oral, plàstic, i corporal

- Tutoria online amb presentació de resultats i reflexió individual sobre qualsevol tema del curs

 

IMAPRTIT PER:

Mercedes  González Minguillón

Mercedes és Diplomada en Magisteri per la UAM (1986) i habilitada com a Educadora Social al CEESC (1999) és Llicenciada en Antropologia (1997-2006) i Master en Medicació per la URV (2008-2009). També es Educadora de Massatge Infantil per AEMI (2001), tiene nivell Practitioner PNL (2012) i formació en Pedagogía Sistèmica per l’institut BETH (2014-2015).

Va ser sòcia cofundadora de la Cooperativa d'Educació Social CREA (1996-2002). Disenyadora i Coordinadora de programes de formació per mestres i educadors socials (ICE), i especialitzada en l'atenció individualitzada a famílies amb l’IMSST. Va ser orientadora educativa i educadora al Centre d'Acollida Llar Llevant a Tarragona (2002-2008) on va  aprofundir en el treball de vinculació maternofilial, així com en l'observació i exploració del joc i els aprenentatges primerencs amb nadons de0 a 3 anys. En els últims 7 anys ha treballat com a membre de diferents grup de recercan etnogràfica a la URV i com a docent de cursos de Fotografia Participativa. Ha realitzat treballs d'investigació, exposicions, cursos, seminaris i xerrades relacionades amb Educació Conscient i la Mirada Antropològica, utilitzant la fotografia i el video com a eina d’observació i recerca (des de 2008 fins l’actualitat).

Ofereix el seu treball d’orientadora i facilitadora a entitats públiques i privades, centres formatius, centres de recursos, escoles infantils, espais familiars i d’altres, des del seu propi projecte AmaTerraCriança. www.amaterracrianza.com

 

Guillermo Gorostiza Vidal

Guillermo és Psicòleg per la Universitat de La Laguna (Tenerife 1982), és Psicomotricista per l’Escola d’Expressió i Psicomotricitat de Barcelona (1988) i Diplomat en Pedagogia Sistèmica per l’Institut Gestalt de Barcelona (2006).

Des de 1978 es dedica a treballar per a la infància i adolescència als àmbits preventiu, educatiu i terapèutic. Entre el 1992 i 1997 va ser director de La Nau Espai de Psicomotricitat a Barcelona on va desenvolupar la pràctica psicomotriu amb els més petits amb un adult de referència.

Ha estat professor col·laborador a la Universitats de La Laguna, Blanquerna i UB impartint cursos de Psicomotricitat, Desenvolupament Infantil i Pedagogia Sistèmica. Pertany a la Xarxa de Grups Pedagogia Sistèmica.  És membre actiu de AHIGE (Homes per la Igualtat de Gènere)  Col·labora amb grups d’homes per a la reflexió de les Noves Masculinitats.

Ha treballat des de fa quinze anys als Equips d’Orientació Psicopedagògica (EAP) del Departament d’Ensenyament. Ha estat referent de Coeducació en el districte escolar de Gràcia i referent per a TDAH. Actualment treballa al CEB.

 

Més informació a

amaterracrianza@gmail.com

+34 616740881

Fem Formació a Mida

per atendre millor les necessitats específiques del vostre centre.