PROPOSTA FORMATIVA:

OBJECTIUS   FORMACIÓ PSICOMOTRIU

L’objectiu fonamental de treball és educar la mirada dels adults de referència i consolidar la pràctica de l'observació i l'escolta cap a l’acompanyament respectuós i conscient als nens i nenes durant la seva primera infància (0-6 anys).

 • - Recolzar  la reflexió a partir de la pròpia experiència i dels aprenentatges significatius.
 • - Treballar un marc teòric - pràctic  orientat cap a l’exploració, l’observació i la planificació de la  nova mirada.
 • - Facilitar la pròpia pràctica a nivell individual i de grup, com a eina de treball per acompanyar  l’assimilació de  nous conceptes, recursos i orientacions.
 • - Aprendre, acompanyar i entrenar la capacitat d’escolta, d’observació, d’acceptació i d'empatia amb els infants.
 • - Fiançar la pràctica de la detecció de necessitades afectives del nen/a i la capacitat de donar una resposta assertiva.
 • - Afavorir i acompanyar la capacitat d'observació de l'adult en tres direccions: cap a si mateix, cap al nen/a i cap a l’entorn més proper.
 • - Comprendre les etapes de vinculació en el desenvolupament cronològic global dels nens/es.
 • - Desenvolupar pràctiques concretes d'autobservació, vinculació, autorregulació, equilibri estrès-relaxació, escolta activa, i d'altres.
 • - Afavorir la reflexió i el debat sobre temes d'interès (els temperaments, adequació de temps i espais, els límits...)
 • - Afavorir l'intercanvi d'experiències entre famílies i crear un espai-temps de reflexió i diàleg.

Respecte als nens i nenes:

 • - Aconseguir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspongui al seu moment maduratiu i afavorir la formació d’una autoimatge positiva.
 • - Observar i explorar les pròpies necessitades i potencialitats.
 • - Progressar en el coneixement i domini del propi  cos i dels hàbits bàsics de salut emocional.
 • - Avançar en la practica de la consciència corporal i madurativa a nivell perceptiu i expressiu.
 • - Respectar els propis temps i espais d’aprenentatge, de iniciativa i de acció.
 • - Ajudar a nens i nenes a jugar d’una forma constructiva i respectuosa.
 • - Crear un espai d’expressió on se senten escoltats i reconeguts.
 • - Afavorir la comunicació i la creativitat.
 • - Afavorir l’acceptació dels límits.
 • - Afavorir l'expressió del seu món emocional.

Cataleg Milanta 2018 pdf
www.leonardome.com

Carret

Cap producte

0,00 € Despeses de tramesa
0,00 € Taxa
0,00 € Total

Els preus són amb impostos inclosos

Carret Ho compro

  Carret

  Cap producte

  0,00 € Despeses de tramesa
  0,00 € Taxa
  0,00 € Total

  Els preus són amb impostos inclosos

  Carret Ho compro