L'informem que les dades que ens està facilitant, passen a formar part d'un fitxer automatitzat que respondrà a la finalitat per qual han estat incorporats (gestió de les vendes) i no podran ser utilitzats per cap altra finalitat diferent per les què han estat obtingudes. 

En qualsevol moment, vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, en el seu cas, cancelació, comunicant-ho per escrit a Passagte Plaça Fènix 10 Planta baixa, 08014 Barcelona.