Per què?

Ho direm amb les paraules de qui ens ha ajudat a entendre.

"L'infant, per la seva sensibilitat a les  impressions sensorials, és nodrit pels sons, les olors i les formes de la natura"

Lynne Oldfield, Natural Childhood  1994 Gaia Books Limited

“Los niños de hoy necesitan la naturaleza: estar al aire libre al menos tanto tiempo como el que pasan en espacios cerrados.”

Heike Freire