DOS POSSIBLES CAMINS PER A LA TRANSFORMACIÓ

A - Disseny del projecte i execució

B - Acompanyament i formació per iniciar el procés de transformació

Us oferim dos camins, un ens porta a treballar des d'on esteu directament amb el disseny. L'altre ofereix un moment d'aturada per replantejar-se el que realment es necessita, a través de l'acompanyament, abans de seguir endavant amb el disseny del projecte.A - Disseny del projecte i execució

La nostra proposta és repensar l'ús i l'organització del pati, volem fomentar accions realment transformadores i no únicament estètiques. I remoure així la desconnexió entre el disseny i usos del pati i el projecte educatiu de l'escola.

Agenda del projecte a partir de la sol•licitud de l’escola, AFA, Ajuntament.

  • Fem un primera visita sense cost.
  • Enviem pressupost de la Proposta Inicial. Inclou 2ª Visita + presentació de la Proposta inicial de disseny del pati + retorn del client + Proposta DEFINITIVA del Disseny del pati amb esmenes incloses+ pressupost aproximat de l’obra.
  • Quan s'aprova fem arribar enquestes per mestres, nens i altres documents relacionats.
  • Presentació 
  • Esmenes
  • Proposta definitiva amb les esmenes considerades.
  • 3a Visita. Presentació definitiva. Incloent totes les esmenes i suggeriments proposats. Inclou documentació gràfica del disseny i fotos + pressupost aproximat de l’execució de l’obra. No inclou projecte administratiu.
  • Si s'executa el projecte es farà un dossier de Tancament, amb fotos del procés i la vista general final.
B - Acompanyament i formació per iniciar el procés de transformació


B1. Assessorament, acompanyament i dinamització de processos participatius enfocats a la co-creació dels patis implicant a tota la comunitat educativa (mestres, alumnat, famílies i monitoratge de menjador). Per nosaltres és important quan iniciem un projecte de transformació de pati, saber què és el que voleu transformar i /o potenciar.

Per això us proposem iniciar els processos fent una diagnosi participativa que ens ajudi a saber, què passa al pati actualment. Pensem que és molt interessant que en la resposta d'aquesta pregunta hi participin el màxim de persones implicades en aquest espai, així es contemplen en les transformacions les necessitats de cada col•lectiu. Això ens serveix de punt de partida i de base per decidir què volem que passi al nostre pati i per tant co-crear i dissenyar espais que ens ajudin a assolir els nostres objectius.

La nostra participBació depèn molt de cada centre, de si voleu més o menys acompanyament. Sempre es farà una reunió prèvia explicant les diferents possibilitats segons les vostres necessitats, també valorant diverses possibilitats pressupostàries.</>

B2. Formació per a mestres i monitoratge de menjador enfocada a potenciar i reforçar els vincles entre els projectes educatius i els espais exteriors incorporant el joc, el moviment i la conceptualització de l'espai com a elements claus en totes les etapes educatives (infantil 0-6 anys, primària i secundària).

B3. Formació i sensibilització per a famílies sobre la importància del joc, el moviment i la bona conceptualització dels espais pel bon desenvolupament cognitiu, emocional i social dels infants, treballant especialment les diferències entre les nocions de perill i risc.

La persona encarregada de dur a terme aquest acompanyament és la Júlia Moya, graduada en educació social per la UOC. Ha treballat durant molts anys en el lleure i la dinamització comunitària utilitzant el joc, l’art i el moviment com a eines educatives i de transformació social.

Aquest procés té com a objectiu acabar treballant de forma interdisciplinària amb l'equip de Milanta i amb tots els/les professionals de l'escola, alumnat i famílies per tal que les transformacions i els canvis desitjats se sostinguin i es consolidin en el temps, de la mà de la mateixa comunitat educativa.

La visió multidisciplinària que ofereix Milanta compta amb arquitectes, tècniques, dissenyadores i jardineres, que d'ençà de fa uns anys, han orientat les seves trajectòries professionals cap al món educatiu, com a eina fonamental per la transformació social des dels espais educatius de qualitat.

Un dels nostres objectius consisteix a renaturalitzar tant com es pugui els entorns infantils. Per una millor qualitat de vida i majors oportunitats

abans
després