1. TALLER DISSENY COOPERATIU DELS ESPAIS EXTERIOR AMB ALUMNES DE PRIMÀRIA

OBJECTIUS:

 • Practicar el treball creatiu en grup.
 • Prendre consciència de les dinàmiques que es donen als patis.
 • Prendre consciència de les necessitats reals del grup.
 • Assolir les competències pedagògiques a través de la práctica.
 • Poder defensar i raonar el disseny que han creat.

Descarregar el PDF per a més informació

dissenys2. TALLER DE DISSENY COOPERATIU A PARTIR DE 48 TRAVESSES AMB ALUMNES DE SECUNDÀRIA

OBJECTIUS:

 • Practicar el treball creatiu en grup.
 • Prendre consciència de les dinàmiques que es donen als patis.
 • Prendre consciència de les necessitats reals del grup.
 • Aplicar el contingut curricular a través de la pràctica.
 • Assolir les competències pedagògiques a través de la pràctica.
 • Poder defensar i raonar el disseny que han creat.

Descarregar el PDF per a més informació

dissenys