"L'infant, per la seva sensibilitat a les impressions sensorials, és nodrit pels sons, les olors i les formes de la natura"

10 motius per ReNaturalitzar

1

Salut Ambiental

La renaturalització dels patis afavoreix la millora de la qualitat de l’aire i de l’aigua, reduint la contaminació i creant un entorn més saludable per als éssers humans, les plantes i els animals.

2

Conservació de la biodiversitat

La renaturalització ajuda a preservar i fomentar la diversitat d’espècies vegetals i animals, creant hàbitats favorables per a flora i fauna local, incloent-hi espècies en perill d’extinció i pol·linitzadors com abelles i papallones.

3

Eficiència Energètica

La vegetació en els patis pot actuar com a aïllant natural, ajudant a reduir la temperatura ambiental i disminuir la demanda energètica per a la climatització de les edificacions properes.

4

Control de l'aigua de pluja

Les àrees renaturalitzades absorbeixen i filtren l’aigua de pluja, reduint el risc d’inundacions i contribuint a la recàrrega dels aqüífers subterranis.

5

Creació d'espais agradables

La incorporació de vegetació, arbres i jardins als patis ofereix espais agradables i relaxants per a les persones, millorant la qualitat de vida i el benestar emocional.

6

Foment de l'educació ambiental

Amb un pati renaturalitzat, esbrinaràs un espai propici per a l’aprenentatge sobre la natura, els cicles de vida, els hàbitats i les interaccions ecològiques, potenciant l’educació ambiental.

7

Reducció de l'impacte ambiental

La renaturalització dels patis contribueix a la reducció de l’empremta ecològica, ja que promou l’ús de plantes autòctones, la gestió sostenible de l’aigua i l’ús responsable dels recursos naturals.

8

Millora de la salut humana

La connexió amb la natura té beneficis comprovats per a la salut física i mental de les persones, reduint l’estrès, millorant el rendiment cognitiu i fomentant un estil de vida actiu.

9

Foment de la resiliència urbana

La renaturalització dels patis ajuda a enfortir la capacitat de les ciutats per adaptar-se al canvi climàtic, mitjançant la reducció de la temperatura, la mitigació dels efectes de les onades de calor i la protecció contra l’erosió del sòl.

10

Promoció de la sostenibilitat

La renaturalització dels patis és un pas cap a un model de desenvolupament sostenible, on la natura i les persones conviuen harmoniosament, preservant els recursos i garantint un futur més verd per a les pròximes generacions.

Aquests deu motius demostren els avantatges i beneficis de la renaturalització dels patis, destacant la importància d’adoptar aquesta pràctica per a un entorn més saludable, sostenible i agradable per a tothom.

Voleu Renaturalitzar el vostre pati?

“Los niños de hoy necesitan la naturaleza: estar al aire libre al menos tanto tiempo como el que pasan en espacios cerrados.”

Tenim a la vostra disposició una secció amb Documentació d’interès per si voleu aprofundir i saber més sobre les nostres Renaturalitzacions.