Search
Close this search box.

Escola Bressol Municipal El Coral

El jardí del Coral.

Projecte de Disseny i Transformació de Pati

L'equip de l'escola i l’Ajuntament volien intervenir al pati per tal de garantir l’accessibilitat al centre. Així mateix, la remodelació de l’accés obria l’oportunitat de replantejar-se el tipus de pati que tenien, un pati on predominava la superfície dura i les zones amb sorra resultaven massa petites i insuficients. Igualment, veien clar que la nou disseny del pati havia d’introduir elements naturals que estructuressin el pati i, oferissin uns espais més agradables i rics d’oportunitats d’aprenentatge als infants.

El projecte de transformació del pati afronta el repte estudiant la millor opció on poder integrar la rampa per tal que aquesta no minvés les possibilitats del pati, sinó al contrari, intentant que aquesta esdevingués un element més de joc i d’oportunitat pels infants. La rampa se situa adjacent a la tanca i es delimita pel costat de pati amb una jardinera on la plantació l’acompanyarà al llarg del seu recorregut.

El disseny del nou pati de l’escola aposta per crear tres grans espais de joc amb materials naturals que l’estructuraran i generaran diferent tipus de recorreguts. Un gran sorral amb diferents propostes de joc tant d’experimentació, manipulació, joc simbòlic, amagatalls... com de reptes motrius on els infants gaudiran fent ús de tots els seus sentits així com reconeixeran i superaran els límits del seu propi cos. Un segon espai delimitat amb troncs i amb paviment natural d’escorça, permetrà renaturalitzar aquest sector del pati de l’escola, alhora que crearà un espai on desenvolupar un joc tranquil i de cura de les plantacions/hort que el delimiten. Per últim, es creen unes plataformes de fusta adjacents a la façana que oferiran un espai de transició entre l’interior de les aules i l’exterior. Igualment, les plataformes a diferents nivells permetran crear espais de trobada, d’estada,...a mode de petites grades i/o escenari que complementaran les activitats que es puguin fer al pati, alhora que resoldran el desnivell de la sortida de les aules i l’espai d’estada amb un material més càlid i natural pels infants més petits.

La transformació del pati escolar amb tots aquests espais acompanyats de la plantació d’espècies vegetals florals, afavoreix l’extensió del verd i contribueix a la creació d’entorns més acollidors i saludables on els nostres infants es puguin desenvolupar lliurement.

ARBRES PLANTATS
1 u.

SUPERFÍCIE RENATURALITZADA
235m2

Ubicació

Castellar del Vallès

Any projecte

Juliol 2023

any execució

Novembre 2023

promotor

Ajuntament de Castellar del Vallès

altres PATIS