Search
Close this search box.

SEL for Schools

A Milanta hem participat en el projecte europeu Social Emotional Learning for schools amb l’objectiu treballar amb l’aprenentatge social i emocional a través de les activitats a l’aire lliure i la renaturalització de les escoles.

El projecte fomenta i recolza l’aprenentatge emocional en nens i nenes, entre 3 i 6 anys, mitjançant les activitats i la formació a l’aire lliure relacionades amb la natura i les aus en particular.

Amb el fil conductor que EL QUE ÉS BO PER A ELLES (LES AUS), ÉS BO PER A TU (LES PERSONES) es vol aprendre a cuidar el món natural fomentant el desenvolupament social i emocional d’aquests infants, cosa que alhora els ajuda a aprendre a cuidar-se a si mateixos i al propi benestar.

El projecte es basa en la metodologia del 3 a 1:

– L’aprenentatge socioemocional com a pràctica educativa que integra les habilitats socioemocionals al currículum escolar

– Fomentar l’educació a l’aire lliure, basant-nos en les aus, per millorar l’aprenentatge i facilitar l’adquisició de coneixements, actituds i habilitats

– El procés consisteix en aprendre a adquirir i aplicar adequadament els coneixements, actituds i habilitats que es requereixen per comprendre plenament les emocions, establir i assolir metes personals, mostrar empatia amb els que ens envolten i establir relacions positives i significatives amb els altres.

Aquesta metodologia serà crucial per garantir que els nens creixin amb un coneixement profund de com cuidar-se ells mateixos, els que els envolten i el medi ambient.

Finançat per Erasmus+, Social Emotional Learning for schools és un projecte liderat per INAK (Eslovàquia) i la Universitat de Presov (Eslovàquia) en col·laboració amb:

  • SEO/BirdLife (Espanya)

  • Birdlife Malta (Malta)

  • Milanta (Espanya)

  • SOS/ Birdlife Eslovàquia (Eslovàquia)

  • LTL-Learning through Landscapes (UK).