Search
Close this search box.

Escola Miquel Martí i Pol

Del desert a l’oasi

Projecte de Disseny i Transformació de Pati

Escola i AMPA van unir forces i recursos per portar a terme aquesta transformació. Tenien moltes ganes de fer que el pati de primària esdevingués un espai de joc. Un gran extensió de sauló, que semblava un desert es va transformar en un pati ple de vida. Plantació d’arbres i plantes de petit port donen color i natura a aquest espai.

Vam connectar els dos patis mitjançant un túnel i una rampa d’escalada, i la gran aportació de terres ens va permetre aportar topografia a un espai totalment pla.

Sorral, grada amb escenari, cabana, estructura d’equilibri, estructura amb teles d’acrobàcia són part dels diferents racons que es van crear. També es va incorporar un altre element de la natura: aigua, present en un canal aigua amb una plataforma d’experimentació.

Ubicació

Sant Feliu de Llobregat

Any projecte

2020

any execució

2021

promotor

Escola Miquel Martí i Pol i AMPA
Escola d’Infantil i Primària

altres PATIS