Search
Close this search box.

Llar d’infants municipal Sant Salvador

Bancals de fusta

Amb aquesta intervenció ha millorat molt l'espai exterior de la llar d'infants, passant de tenir una superfície absolutament artificial a disposar d'un espai naturalitzat amb terra, vegetació i diferents opcions de joc.
El pati té un cert pendent que s'ha absorbit a través de bancals formalitzats amb travessa de pi, que faciliten que les superfícies siguin horitzontals i així contenir bé les terres. Alhora els bancals amb geometries variades doten l’espai de topografia i racons amb propostes diverses adequades per aquesta etapa educativa, on a través del joc lliure, l’infant s’aproxima al coneixement del medi que els envolta, al pensament i a les emocions pròpies i dels altres

Ubicació

Tarragona

Any projecte

2021

any execució

2022

promotor

Ajuntament de Tarragona

altres PATIS