Search
Close this search box.

Llar d’infants municipal Sant Salvador

Bancals de fusta

Projecte de Disseny i Transformació de Pati

Amb aquesta intervenció ha millorat molt l'espai exterior de la llar d'infants, passant de tenir una superfície absolutament artificial a disposar d'un espai naturalitzat amb terra, vegetació i diferents opcions de joc.
El pati té un cert pendent que s'ha absorbit a través de bancals formalitzats amb travessa de pi, que faciliten que les superfícies siguin horitzontals i així contenir bé les terres. Alhora els bancals amb geometries variades doten l’espai de topografia i racons amb propostes diverses adequades per aquesta etapa educativa, on a través del joc lliure, l’infant s’aproxima al coneixement del medi que els envolta, al pensament i a les emocions pròpies i dels altres

Ubicació

Tarragona

Any projecte

2021

any execució

2022

promotor

Ajuntament de Tarragona

altres PATIS