Search
Close this search box.

Col.legi Pare Enric d’Ossó – Infantil

Cada infant el seu espai.

L'equip de l'escola volia intervenir als patis d’infantil i cicle inicial, uns espais que malgrat gaudir d’arbres i de paviments naturals, consideraven que no era suficient per garantir uns espais agradables i rics d’oportunitats d’aprenentatge pels infants.

El projecte del pati del Ficus planteja com a punt de partida crear un espai acollidor, lliure de tanques ampliant així l’espai de joc, alhora que pretén emfatitzar la solemnitat del gran Ficus present al pati. Es crea una àgora al voltant del Ficus amb un escenari entorn del qual es generaran noves circulacions, al mateix temps que s’estableix un espai de trobada que gaudeixi de la presència del gran Ficus. La delimitació de dos grans espais amb troncs i travesses de fusta, un amb grava i troncs d’equilibri i l’altre amb sorra i obrador, permeten oferir als infants espais d’equilibris i d’experimentació on desenvolupar el seu sistema vestibular i sensorial, respectivament. Altres petits espais es generen al llarg del pati creant petits espais de trobada, d’amagatalls,... on els infants poden relacionar-se còmodament entre els seus iguals i amb les persones de referència que els acompanyen. Finalment, un espai d’experimentació amb aigua, permet deixar anar la seva imaginació, crear i gaudir d’aquest bé tan preuat.

El projecte del pati de les moreres es planteja amb la necessitat de donar resposta a la inquietud que genera el paviment de pedretes. S’acorda no eliminar-les sinó aprofitar-les i reutilitzar-les per generar un petit turonet. D’aquesta manera s’aconsegueix crear un petit desnivell al pati que permeti el desenvolupament motriu dels infants i sigui un repte de superació pels més petits. Així mateix, es decideix potenciar la presència de la vegetació plantant més arbres i plantes que no només ajudaran a mitigar les necessitats d’ombra, sinó que generaran un espai amb biodiversitat que permetrà el contacte més directe dels infants amb la natura. La delimitació del nou pati de sauló juga amb l’element límit de travessa de fusta i esdevindrà per ell mateix un element de joc, així com crearà nous espais amb propostes diverses. Un gran sorral amb plataformes horitzontals de fusta i troncs d’acàcia recollirà les necessitats bàsiques dels infants. Una grada de fusta entorn d’una de les moreres facilitarà un espai de reunió, de trobada, d’aula exterior,... o de repte motriu. Un espai d’amagatall o de trobada format per enfiladisses, un bosquet de troncs verticals i horitzontals completaran les propostes del pati.

La creació de tots aquests espais permet enriquir el joc lliure dels infants i que cadascú pugui trobar el seu lloc on sentir-se a gust i aprengui de la seva vivència en un entorn exterior saludable, confortable i en contacte amb la Natura alhora que esdevingui una oportunitat per considerar l’entorn exterior com a espais d’aprenentatge.

ARBRES PLANTATS
5 u.

SUPERFÍCIE RENATURALITZADA
195m2

Ubicació

Bellvitge

Any projecte

2021

any execució

2023 (fase 2. Pati infantil)

promotor

Col.legi Pare Enric d’Ossó. Fundació Escola Teresiana

fase 2
estructures emprades
altres PATIS