FORMACIÓ

Aquí hi trobaràs tots els tallers, xerrades i formacions que oferim, tant als alumnes com als docents i famílies!

TALLERS

Amb els alumnes

  • Coodisseny dels patis amb alumnes de Primària
  • Coodisseny dels patis amb alumnes de Secundària
  • Perdre la por a parlar en públic
  • Crea cúpules amb el recurs educatiu Leonardome

Amb els docents i/o Famílies

  • Diagnòsi i codisseny de pati amb la comunitat educativa.
  • Perdre la por a parlar en públic

PONÈNCIES

  • La necessitat de renaturatlitzar els patis d’escoles.

FORMACIONS

  • Renaturalització de l’espai exterior de l’escola.