Search
Close this search box.

Escola Bressol Cabrils – Germana Rosa Aymerich

De pati a jardí.

Projecte de Disseny i Transformació de Pati

L'equip de l'escola tenia el clar convenciment que el seu espai exterior havia d’esdevenir un jardí on l’infant pogués desenvolupar-se i créixer en un entorn natural, segur i de confiança que respongués a les seves necessitats i curiositats.

El projecte ha creat un paisatge ric en diversitat mediambiental i topografia variada on els infants juguen, aprenen i desperten tots els seus sentits.

El jardí estructura espais diferenciats connectats per recorreguts que fomenten la psicomotricitat de l’infant adaptada a l’etapa de 0-3anys. Creem un jardí amb espais que proposen activitats essencials en aquesta etapa vital on el medi d’aprenentatge és a través del seu propi cos: “s’aprèn fent, experimentant, gaudint”. Espais amb elements naturals: plantes, arbres, arbusts, sorra, aigua, pedres,... que acompanyaran l’infant en el seu desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu.

Ubicació

Cabrils

Any projecte

2019

any execució

2019

promotor

Escola Bressol Cabrils – Germana Rosa Aymerich

altres PATIS