Search
Close this search box.

Escola Catalunya

Sortim al bosc.

Projecte de Disseny i Transformació de Pati

L'equip de l'escola volia transformar el pati nord de l’escola, un espai amb un potencial molt gran. Gaudia d’un entorn força natural i amb arbres singulars, però les oportunitats de joc eren reduïdes. Igualment, L’Ajuntament volia fer un gir en l’accés a l’escola, un espai amb unes rampes poc adequades pel seu ús diari.

El repte del disseny del pati escolar doncs era doble, transformar l’accés en un espai més de l’escola, on es facilités el seu ús quotidià alhora que esdevingués un espai agradable de benvinguda a l’escola. Així com el pati, havia de respondre tant a les demandes pedagògiques, com a la voluntat que l’espai no perdés la seva essència natural però incorporés noves oportunitats de joc i d’aprenentatge pels infants.

El projecte d’arranjament de l’accés planteja un joc de rampes i escales acompanyades de murs de bloc vist que permeten adequar l’accés i resoldre topogràficament la gran diferència de cotes que hi ha entre el carrer i els accessos de l’escola. L’ús de bloc vist pels murs respon a la voluntat de mantenir l’estètica del bloc tan present a l’edifici singular de l’Escola.

El projecte de transformació del pati planteja dos espais ben diferenciats, un espai més construït i geomètric consolidant el sòcol de l’edifici, mentre que al llarg de la tanca es busca crear un espai més orgànic.

El nou sòcol el conformen unes plataformes de fusta, a mode de grada, adjacents a la façana de l’escola que van donant servei a les aules així com creant espais d’estada i de trobada del pati. L’alçada i la geometria variant de les plataformes trenca amb la linealitat de la façana creant entrades i sortides que enriqueixen l’espai del pati. Les plataformes de fusta les acompanyen un seguit de plantacions de port mig i port petit que emfatitzaran aquests nous espais de relació amb biodiversitat, i seran un gaudi pels infants que en tindran cura.

Paral·lelament a la tanca, es crea un gran espai orgànic amb aportació de diferent tipus de terres, i on es van incorporant noves propostes d’ús i joc. El límit d’aquest espai, amb travesses i troncs, esdevé un espai d’estada per si mateix, creant àgores de trobada, així com un element de joc d’equilibri que es va adaptant a la nova topografia proposada. Un gran sorral que respon a les necessitats dels infants d’explorar, investigar, manipular... amb sorra rentada de riu se l’acompanya de la proposta del canal d’aigua que enriquirà encara més el seu joc. Els diferents espais i propostes es van disposant entorn d’elements de vegetació que acabaran estructurant els diferents espais i dotant-los de valor afegit a nivell mediambiental.

“Sortim al bosc!” és el millor comentari que ens poden fer els infants que gaudeixen d’aquest nou pati!

SUPERFÍCIE RENATURALITZADA
520m2

Ubicació

Sant Adrià de Besós

Any projecte

2021

any execució

2023

promotor

Escola Catalunya. Ajuntament de Sant Adrià de Besós
En col.laboració amb RGNarquitectes

altres PATIS