Shape

Patis Milanta

PATIS ESCOLA BRESSOL

Escola Bressol Municipal La Casa del Molí

El projecte de transformació de pati a jardí neix de l’equip i de les famílies de l’Escola. Tenien molt clar que volien un espai exterior en consonància amb l’interior i que donés continuïtat al projecte educatiu de l’escola. Un espai educatiu, inclusiu, on es pogués gaudir de la natura i treballar l’educació ambiental. Els entorns naturals a l’aire lliure són de vital importància per al desenvolupament integral dels infants, per al seu benestar físic i també social, mental i afectiu, no només pel contacte amb la natura, sinó també pel temps de joc i relació a l’aire lliure.

El 2020 van tenir la sort d’aconseguir recursos formant part d’un programa de naturalització de patis de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb l’AMB, dirigit per l’EPHUS.

Aquest canvi ha estat molt positiu per als infants de l’escola, perquè disposar d’un espai exterior ple de naturalesa ha aportat tranquil·litat, caliu i calma, i la transformació del jardí ha ajudat a enfortir el vincle entre els espais interiors i els exteriors. També ha fet que els infants observin, explorin i manipulin tots els elements que troben de manera natural.

No és el mateix veure una sola flor en un test que veure diferents plantes aromàtiques en el seu ambient natural, envoltades de papallones i marietes. Ens desperta curiositat, moltes emocions i sensacions i ens convida a fer un altre tipus de joc.

+ DETALL PROJECTE »
PATIS ESCOLA D'INFANTIL I PRIMÀRIA

Col.legi Pare Enric d’Ossó

L’equip de l’escola volia intervenir al pati d’accés de l’escola. Un espai dur, de formigó amb molt poques oportunitats d’aprenentatge i amb una carència absoluta de natura.

El projecte ha recollit les necessitats transmeses i ha plantejat una gran àgora central d’acollida amb la plantació de vegetació: arbres, arbusts i plantes, i la incorporació de paviment tou i drenant, així com estructures de joc d’equilibri, una tarima a mode d’escenari i una grada.


L’àgora ha esdevingut un punt de trobada pels infants i joves, un espai d’aprenentatge més, una aula exterior, un espai de joc i en definitiva, un espai de trobada acollidor i amb natura present de la qui gaudir-ne i tenir-ne cura.

+ DETALL PROJECTE »
PATIS ESCOLA D'INFANTIL I PRIMÀRIA

Escola Antoni Brusi

L’equip de l’escola tenia la ferma voluntat que el seu espai exterior esdevingués un espai i un eix més d’aprenentatge del centre: un espai ric, de qualitat i amb biodiversitat.

Arran del projecte, els arbres, els arbustos, les plantes, la terra, els paviments drenants i les estructures de fusta han substituït el formigó.

A més a més, amb el taller de plantació que els vam impartir, els infants han tingut un paper clau en la reconquesta del verd. Han conegut i reconegut cadascuna de les plantes i arbres incorporades al seu pati, les han plantat per grups seguint el criteri establert al projecte i s’han compromès a tenir-ne cura.

Els pilars de l’actualització i renaturalització del pati han estat:

. introduir la natura connectant els infants amb la seva essència, i crear un entorn sa, sensible i viu on aprenguin i gaudeixin tenint-ne cura

. crear una àgora i espais d’acollida i trobada per potenciar les relacions socials i permetre el seu ús com a aules exteriors.

. incorporar estructures de jocs de troncs d’equilibri per permetre que els infants reconeguin els seus límits, alhora que fomentin el moviment corporal i el desenvolupament del seu sistema vestibular

. oferir diversitat de propostes per enriquir el joc de lleure espontani recollit com a Dret fonamental a la Convenció sobre els Drets dels Infants.

+ DETALL PROJECTE »
PATIS ESCOLA D'INFANTIL I PRIMÀRIA

Jacint Verdaguer

LATEMOTIVE Ubicació UBICACIÓ Any projecte ANY any execució ANY promotor PROMOTOR Més Projectes Per categoria Escoles de Primària Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet,

+ DETALL PROJECTE »
PATIS ESCOLA D'INFANTIL I PRIMÀRIA

Escola Josep Madrenys

El concepte de la transformació es basa en fer que el mar de formigó no sigui el que predomina sinó que sigui part de l’espai exterior.
La intervenció millora les condicions del pati amb la incorporació d’elements com la vegetació, topografia i
diferents elements de joc en conformitat amb l’edat dels nens que la gaudiràn.
Tal transformació ens permet crear més espais de joc, d’experimentació, de moviment, d’aprenentatge, de
descoberta i fomentar la creativitat així com les relacions entre iguals. També s’introdueix nova vegetació i
elements naturals.

+ DETALL PROJECTE »
PATIS ESCOLA D'INFANTIL I PRIMÀRIA

Escola Proa

Mitjançant una grada es facilita la comunicació entre dos espais a diferents altures i s’aprofita per generar un espais de trobada, experimentació i equilibri. Tot i que l’espai es troba damunt una zona habitable de l’edifici es generen zones d’arbusts de diferent port.

+ DETALL PROJECTE »